به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در پی اعلام رسمی بودجه‌های سینمایی در سال پیش‌رو، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پی پیگیری ایسنا مبنی بر بودجه‌های اعلام شده برای این بنیاد و بازگشت جشنواره‌های فیلم فجر به این بنیاد نوشتاری را اختصاصاً در اختیار ایسنا گذاشت که در آن آمده است:

«همه ساله موسسات سینمایی با سازمان سینمایی تفاهم‌نامه‌ای امضاء می‌کنند، که به تازگی مفاد آن برای نخستین‌بار به صورت شفاف توسط سازمان سینمایی در آغاز سال منتشر شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه فی مابین سازمان سینمایی و بنیاد، مشخص است که در سال ۱۳۹۸ بنیاد سینمایی فارابی چه رویکردها و ماموریت‌هایی را دنبال و اجرا می‌کند.

یکی از آن بندها، پشتیبانی از جشنواره‌های فیلم فجر و فیلم کودک و نوجوان است، سیاستگذاری و اجرای جشنواره‌ها زیر نظر سازمان سینمایی انجام می‌شود و پشتیبانی از جشنواره‌های فجر و کودک به صورت متمرکز در بنیاد سینمایی فارابی انجام می‌شود. البته مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در شورای سیاستگذاری این جشنواره‌ها عضویت و همکاری دارد.»

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در بخش دیگری از این نوشتارش آورده است:
«طبق برنامه‌ریزی انجام شده طی چهار سال گذشته بنیاد سینمایی فارابی با انحلال یک معاونت (معاونت پشتیبانی تولید) و برون سپاری خدمات و فعالیت‌های حوزه تجهیزات سینمایی به پروژه‌های تولیدی، از تصدی‌گری فاصله گرفت و در حوزه نیروی انسانی چابک سازی و ارتقای دانش همکاران را در دستور کار قرار داد به طوری که در چهارسال اخیر با برنامه‌ریزی انجام شده نزدیک به هفتاد نفر از کارکنان این بنیاد، بازخرید و یا بازنشسته شده‌اند و تجهیزات فنی این بنیاد با هدف کاهش تصدی گری تعیین تکلیف شد.»

علیرضا تابش در بخش پایانی با اشاره به بودجه‌ی اعلام شده، نوشت:
«نسبت هزینه‌های پشتیبانی بنیاد به اعتبارات حمایت از سینما، در سال ۹۷ «نسبت سی به هفتاد» بود و تلاش خواهیم کرد تا این نسبت (هزینه‌های پشتیبانی) در سال ۹۸ همچنان کاهش داشته باشد.

طرح جامع سینمای ایران به عنوان یک سند، چشم انداز ۱۰ ساله صنعت سینما را ترسیم می‌کند و دارای ۱۰ راهبرد اساسی است. یکی از این راهبردهای مهم در این چشم انداز «نهضت تولید محتوا» و «توجه ویژه به بازارهای داخلی و بین المللی سینما» است، لذا در سال جاری و در ادامه روندهای گذشته؛ تقویت و توانمندسازی بخش خصوصیِ خلاق در حوزه تولید و بازار، رویکرد جدی بنیاد سینمایی فارابی است و بنیاد با حمایت از تاسیس مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران تمام تلاش خود را به عنوان «حلقه واسط بخش خصوصی و دولت» جهت گسترش نهضت تولید محتوا و تسهیل و آماده‌سازی زیست بوم کسب و کارهای نوین در سینما انجام خواهد داد.

طبق برآوردها اندازه فعلی بازار سینمای ایران در بهترین حالت ۲۵ درصد است و با پیوند سینما با صنایع مجاور و همین طور شتاب‌دهی پروژه‌های سینمایی، بی تردید این سهم افزایش قابل توجهی خواهد یافت.»

به گزارش ایسنا، بنیاد سینمایی فارابی ۶۰ میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان و در بخش هزینه پشتیبانی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ بودجه گرفته است.