نوشته: علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
منتشر شده در نشریه لهستانی : Polityka Polska | Geopolityka i kultura Iranu
سال انتشار: 2020

بارگذاری مقاله منتشر شده در نشریه لهستان

دانلود مقاله: سینما و فرهنگ ایرانی در مسیر پیش رو نوشته علیرضا تابش